Chap 5 Algebra: Let's try to explain these using 'rectangles' (Summarising)

With reference to the activity, Chap 5 Algebra: Let's try to explain these using 'rectangles' , below are the answers to the questions.
1 CHAI YING XIN CASSANDRA
2 KHANNA ANEESHA MONEESH
3 WONG SIMIN EVANGELINE
4 YEN SEE WAI, STEFFANY
5 ALEXANDRE SHING
6 BENNETT NEOH CHENG YUNG
7 BRANDON TAN JUN
8 BRYAN NG JIA HAO
9 CHEAH TIAN KAI
10 CHIA WEI-EN MICHAEL
11 DONGIL SHIN
12 FARRUQ DANIEL B HUMARDANY
13 JASON NG JIA SHENG
14 JEFF LEE
15 JERROLD WONG KHENG HANG
16 JONAH PATRICK TAN SOONG HOW
17 KOH SIANG YUNG JORDAN
18 LAU GUAN HENG
19 LOO ZHONG HAN
20 NG CHOON WEE
21 NG I-SHEN, SAMUEL
22 SEAH GUI CONG ALOYSIUS
23 TAN KIAN CHONG

No comments:

Post a Comment